Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O nás

Výborné výchovno-vzdelávacie výsledky podložené úspešnou reprezentáciou našich žiakov v rôznych spoločensko-vedných, prírodovedných, umeleckých i športových súťažiach doložené závermi NÚCEM-u zaraďujú našu školu medzi popredné základné školy nielen v rámci regiónu a kraja, ale i samotného Slovenska. Prepracovali sme sa k tomu vďaka osobitnému individuálnemu prístupu, zodpovednej práci so žiakmi, aj rodinnej atmosfére v menej početných triedach.
Tento štandard dokázala naša škola udržať niekoľko posledných rokov a bude v ňom pokračovať aj naďalej.
Do budúceho školského roku pripravujeme otvoriť elokované pracovisko súkromnej základnej umeleckej školy pre deti z nielen spádových oblastí.  

 

ČO PONÚKAME?

Školský klub detí (ŠKD)

Činnosť je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie, ktorá sa riadi vypracovaným a schváleným výchovným plánom, z ktorého sa vypracúvajú týždenné plány činnosti.
Formou vychádzok, výletov a športov umožňujeme žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využívajú: telocvičňa, multifunkčné i futbalové ihrisko, školský altánok a okolitá príroda.

Niektoré akcie v ŠKD:

  • v spolupráci s Klubom dôchodcov v Janovej Lehote si žiaci formou besied pripomínajú tradície a zvyky z minulosti,
  • tematické popoludnia súvisiace s rôznymi sviatkami, pamätnými dňami - napr. Deň Zeme, Deň vody, Deň mlieka, Marec - mesiac knihy, Týždeň boja proti drogám,
  • príležitostné podujatia: Fašiangový karneval, Deň ovocníčkov, tradičná sánkovačka,
  • rôzne zábavné, vedomostné a športové súťaže, besedy.

 

Spolupráca s DSS a DD Nádej Janova Lehota:

  • pravidelné čítanie z kníh,
  • tvorivé dielne (jarné, jesenné ..),
  • krátke kultúrne programy - ku Dňu matiek, Mikuláš, fašiangy...

 


 

Základné údaje o škole

Počet žiakov:     113
= ročník 1. - 4.:      53
= ročník 5. - 9.:      60


Počet tried:             9
= ročník 1. - 4.:        4
= ročník 5. - 9.:        5


Počet všetkých zamestnancov školy: 17, z toho:

učiteľov: 11

vychovávateľka ŠKD: 1

pán farár: 1

ekonómka: 1

upratovačky: 1

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaný  Európskym sociálnym fondom od februára 2018 do decembra 2020:

špeciálny pedagóg: 1

pedagogickí asistenti:  2

 

 


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Počet návštev

ÚvodÚvodná stránka