Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

NP PRINED

 

 

(U)MENENIE spája nespojiteľné

Rok: 2013/2014

Ročníky: 7., 8., 9.

Finančný príspevok na projekt: 1 500€

Zámer projektu: Projektom (U)menenie chceme zmeniť pohľad žiakov na miesto umenia v súčasnej masmédiami nasiaknutej dobe. Chceme im ukázať, že umenie je i na tých najmenej očakávaných miestach... Tento megaprojekt je zameraný na prepojenie literatúry s umením a následne prostredníctvom umenia na premostenie zdanlivo spolu nesúvisiach projektov ročníkov 7., 8., 9. O čo ide: Povinné čítanie premenené na kopu zaujímavých činností vyvrcholiacich vo výtvarnom stvárnení pod dozorom profesionálov výtvarníkov. Žiaci spoznávajú netradičný rozmer výtvarného poňatia tém v skutočnom ateliéri s profesionálmi, ktorí aj neumelcom ukážu, že tvoriť umenie nie je také nedosiahnuteľné a zároveň je to aj forma relaxu a katarzie. Premosťujúcim výstupom množstva aktivít bude putovná výstava jednak výtvarných prác zrealizovaných v profi ateliéri, jednak ďalších výstupov z ostatných zložiek projektov.

 

ODYSEA alebo UČÍME SA TOLERANCII

Rok: 2011/2012

Ročníky: 5. - 9.

Finačný príspevok na projekt: 1 500€

Zámer projektu: Žiaci samostatne zorganizovali interaktívnu vedeckú konferenciu na tému Židovská odysea, resp. Židia včera, dnes a zajtra pred publikom celého 2. stupňa s doplnkovými výstupmi: vydanie zborníka "vedeckých" referátov a výtvarné stvárnenie emotívnych tém. Cieľom konferencie bolo podať o tomto národe "ucelenú" informáciu zo všetkých stránok (historicko-kultúrno-náboženskú...). Na svoj megavýstup sa priebežne pripravovali na predmetoch: slov. jazyk, slov. literatúra, dejepis, náboženská výchova, občianska výchova, informatika, výchova umením/výtvarná výchova. Okrem priebežného naberania teoretických vedomostí a zručností, súbežného zážitkového prebúdzania prostredníctvom beletrie s tematikou holokaustu podnikli študijné cesty do Židovského múzea v Bratislave, do Mauzólea Chatama Sófera v Bratislave a do Oswienčimu zacielené na načerpávanie vedomostí ako podkladov pre vlastné vedecké referáty. Na záver boli vyhodnotené a ocenené najlepšie referáty.

 

ÉTER A MY

Rok: 2010

Ročníky: 6. a 7.

Finančný príspevok na projekt: 1 040€

Zámer projektu: V rámci hodín SJL, výtvarnej výchovy a informatiky a prostredníctvom návštev v jednom zo slovenských rádií a v tlačiarenskom centre žiakov teoreticky pripraviť a motivovať ich na realizáciu skupinového projektu, ktorého výsledkom boli vlastné rozhlasové relácie tematicky orientované na interview redaktora so známymi spisovateľmi a ich nakladateľmi. Tí predstavovali novú knihu, jej obálku. Súčasťou projektu bol i bulvárny rozmer interview. Projekt rátal s "profesionálnou" verziou obálky knihy a reklamného plagátu (dopracovaný a vytlačený v tlačiarni na základe návrhu detí). V rámci projektu žiaci pracovali aj na "mediálnej sonde" medzi vrstovníkmi - anketa/výskum medzi žiakmi školy na tému Miesto médií v mojom živote aj s grafovo-tabuľkovým vyhodnotením.

Sprievodnou akciou bola tvorba reklamného kalendára ku knihe - celoškolská výtvarná súťaž na tému z Rozprávky do rozprávky ľubovoľnou výtvarnou technikou alebo v ľubovoľnom grafickom editore na PC. Návrh bol vytlačený v tlačiarni.

 

INFOVEK

Škola je úspešne zapojená do tohto projektu od roku 2002. Žiaci všetkých ročníkov pracujú v moderne vybavenej učebni IRT s pripojením na Internet.


Veľkým  pomocníkom pri finančnom zabezpečovaní projektov je:

OÚ V Janovej Lehote

Občianske združenie Radosť žiakom Základnej školy Janova Lehota č. 97

Ktoré sa okrem toho zameriava :

na spoluprácu s pedagogickými zamestnancami školy pri modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu detí

na zabezpečenie ochrany práv žiakov školy v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa

na podporu projektov pre pomoc žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia

na upevňovanie fyzického a duševného zdravia žiakov školy

na spoluprácu so školou pri realizácii mimoškolskej činnosti žiakov školy

  Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou podporili činnosť občianskeho združenia „Radosť žiakom Základnej školy Janova Lehota č. 97“.

Naše údaje:

Obchodné meno: Občianske združenie „Radosť žiakom Základnej školy Janova Lehota č. 97“

IČO: 37949497

Číslo účtu: 1779329153 / 0200

Sídlo: Janova Lehota 97, 966 24

 

Neúspešný projekt školy:

Turné

Rok: 2010

Ročníky: 5., 6. a 7.

Finančný príspevok na projekt: 1 400€

Zámer projektu: Zámer by bol svojou náročnosťou odstupňovaný podľa ročníkov. V rámci hodín SJL, VV, hudobná výchova, informatika, príp. technická výchova by bolo zámerom zmotivovať a viesť žiakov ku zostaveniu triednej divadelnej družiny s vlastným kreatívnym názvom, zástavou. Cieľom projektovej práce triedy/skupiny by bola príprava turné s celým "PR" okolo predstavenia (VIP pozvánky, reklamné plagáty, prezentácia vlastnej družiny a divadelného predstavenia v powerpointe, vlastná zástava, logo) a samostatná práca na dramatizácii vybratého/žiakmi napísaného textu. Súčasťou práce by bola i výroba kulís, rekvizít, kostýmová práca, podfarbovanie hudbou, prednesenie záverečnej správy o priebehu projektu, jeho vyhodnotenie a ocenenie víťazov v jednotlivých kategóriách (najlepší scenár, kulisy, rekvizity, herecké výkony, plagát, pozvánka, prezentácia, logo). Hlavným výstupom by bolo TURNÉ divadelnej družiny pozostávajúce z viacerých prezentácií divadielok pred rôznym publikom v 3 obciach, odkiaľ k nám deti dochádzajú, resp. v materskej škole, v domove sociálnych služieb, pre žiakov 1. stupňa.


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Počet návštev

ÚvodÚvodná stránka